Угода сторін

Увага! Перед переглядом цього Сайту уважно прочитайте умови користувальницької угоди. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами, не використовуйте цей Сайт.

Основні положення


Адміністрація – адміністрація веб-сайту https://wellfix.pro

Сайт – веб-сайт, розташований у мережі інтернет за адресою https://wellfix.pro, включаючи всі веб-сторінки.

Угода - це користувальницька угода.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари/послуги, що реалізуються нею. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві (акті прийому-передачі чи інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Покупцю).

Товар – товари та послуги, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач та Платник є Користувачами.

Платник-особа оплачує Замовлення.

Одержувач — особа, зазначена Платником як особа, уповноважена отримати Товар згідно із Замовленням. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який можна придбати. Пропозиція включає: інформацію про сам товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови пропозиції визначаються продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією щодо можливих умов придбання Товару.


1.Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій щодо продажу Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті, якщо не буде передбачено інше.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) для придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю. Це положення аж ніяк не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або бере на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, розпочав надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару за умов, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцю.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто погодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача направлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms інформування, електронна пошта, телефон) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про строки його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) та містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо дані суми фактично були оплачені Платником). Отримувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акта прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар та залишив пункт видачі товару).

1.1.Реєстрація на сайті

1.1.1 Реєструючись на Сайті, Користувач дає свою згоду на надання достовірної та точної інформації про себе, своїх контактних даних.

1.1.2 В результаті реєстрації Користувач отримує логін та пароль. Користувач несе відповідальність за безпеку, а також за всі дії під його логіном та паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов'язується повідомити Адміністрацію.

1.2. Інформація про Товар

1.2.1. Інформація про товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у супровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону шляхом розміщення інформації про товар на сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.2.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Отримувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або в супровідних документах. У разі потреби отримання додаткової інформації про Товар Отримувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.2.3. Ціна на Товар, вказана в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна Товар може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.2.4. У разі зміни ціни Товару Отримувач має право відмовитись від отримання та прийняття Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплати за Товар, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (у тому числі відшкодування збитків, неустойка та інше) – Продавцем чи Адміністрацією не надаються.


2.Обмеження відповідальності

2.1. Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов'язані з цим питання, у тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції щодо фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками.

2.2. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватись Продавцями, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

2.3. У разі старіння матеріалів (у тому числі умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

2.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони сплачені).

2.5. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і не майнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (у тому числі у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими) порушенням прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою десять гривень.

2.6. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар вважається рівним трьом дням.

2.7. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка ​​даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).


3. Зобов'язання Сторін

3.1. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту.

3.2. Адміністрація дозволяє переглядати та завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього сайту, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або комп'ютерних мережах забороняється.

3.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

3.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

3.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на сайті.

3.6. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3.7. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.


4.Інші умови

4.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується, третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача та доставки товару. На відносини сторін, у разі, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

4.3. При отриманні Товару Отримувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання товару.

4.4. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

4.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

4.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.